Zavarivanje d.o.o.

Zavarivanje bakra


Proizvodi

Zavarivanje bakra

Zavareni spojevi na ovoj stranici su urađeni aparatom aparatom Walter 200 DC HF.

 

čeoni zavareni spoj dve bakarne šine debljine 5mm, bez dodatog materijala, bez obrade

 

 

 


čeoni zavareni spoj dva bakarna lima debljine 1.6mm, bez dodatog materijala, obrađen metalnom četkom

Kliknite na slike kako biste videli istu fotografiju u većoj rezoluciji.