Zavarivanje d.o.o.

Zavarivanje Aluminijuma (Al i AlMg)


Proizvodi

Zavarivanje Aluminijuma (Al i AlMg)

Ovde možete videti fotografije nekoliko tipičnih zavarenih spojeva Aluminijuma, zavareni aparatom Walter 200 AC/DC HF - primeri su fotografisani nakon zavarivanja, bez mehaničke obrade. Kliknite na slike kako biste videli fotografije u većoj rezoluciji.

 

zavar na aluminijumskom auto hladnjaku, prikazan pored hemijske olovke, zavaren sa dodavanjem materijala, bez obrade

zavar na aluminijumskom limu debljine 0.2mm, prikazan pored tehničke olovke, zavaren bez dodavanja materijala, bez obrade. Zahvaljujemo Vukanu Bojoviću, vlasniku ugledne domaće firme Caffematic što nam je ustupio ovu fotografiju zavara urađenog u njihovoj radionici aparatom naše proizvodnje Walter 250AC/DC.

zavar na aluminijumskom limu debljine 5mm, sa dodatim materijalom, bez obrade

zavar na aluminijumskom limu debljine 0.35mm, sa dodatim materijalom, bez obrade

dva zavara na aluminijumskom limu debljine 0.3mm, sa dodatim materijalom, bez obrade

tri zavara na aluminijumskom limu debljine 0.4mm, sa leva na desno, prvi je bez dodatog materijala, a ostali sa dodatim materijalom, bez obrade
"Sveti Gral" zavarivanja aluminijuma: zavareni spoj dve limenke. Zahvaljujemo Milanu Dojčinoviću iz Autoservisa "Dojčinović" što nam je ustupio ovu fotografiju zavara urađenog u njegovoj radionici aparatom naše proizvodnje Walter 250AC/DC. Zavar je urađen na limenkama debljine 0.2mm, prikazan ovde bez obrade.

Zavarivanje aluminijumskog auto hladnjaka.

 

T-zavareni spoj aluminijumske cevi prečnika zida 2mm, na aluminijumsku ploču debljine 6mm. T-spoj je urađen sa dodatim materijalom, prikazan ovde bez obrade. Ivica donje aluminijumske ploče je istopljena istim aparatom. Na vertikalnoj cevi su zavarena dva zavara sa dodatim materijalom i jedan bez dodatog materijala (kristalno čisti zavar u sredini slike).

 

čeoni zavar dve aluminijumske šipke 12x12mm sa dodatim materijalom, bez obrade
zavareni spoj je napravljen tako što je apratom zavareno sa obe strane da bi se postigao provar
isti komad, slikan sa druge strane, na poprečnom preseku se vidi da je provar u potpunosti ostvarenPriznanje Sajma Tehnike

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da je Zavarivanje d.o.o. ovogodišnji dobitnik posebnog priznanja "Korak u buducnost" na 55. Beogradskom Međunarodnom Sajmu Tehnike i Tehničkih Dostignuća za 2011.god. za WALTER 400 AC/DC MIX aparat za zavarivanje u kategoriji elektroenergetika i industrijska elektronika
 

XHTML 1.0 Validated

Valid XHTML 1.0 Transitional

Sponzorisani linkovi