Zavarivanje d.o.o.

Tehnologija


Proizvodi

Invertorska Tehnologija

Kratak, delimični uvid u blok šeme, električne šeme, software i liste za nabavku komponenata WALTER aparata. Sadržaj ove stranice je namenjen negovanju Vašeg već uspostavljenog poverenja u naše proizvode kao i boljem razumevanju principa funkcionisanja invertorske tehnologije u zavarivanju. Većina tekstova i oznaka na šemama su na engleskom jeziku. Razlog za ovakvu nomenklaturu je prilagođavanje ISO standardizaciji kao i lakše razumevanje stručnih naziva za koje ne postoje originalni prevodi.

Walter TIG predstavljaju seriju modernih MPU (MicroProcessor Unit) i DSP (Digital Signal Processing) kontrolisanih uređaja  visoke performanse koji omogućavaju udobnost pri zavarivanju, precizno  upravljanje svim parametrima  zavarivanja i veoma visok kvalitet zavarenog spoja. PFC (Power Factor Corrector) tehnologija omogućava rad uređaja na svim naponima od 90Vac do 270Vac, rad na agregatima kao i na veoma lošim niskonaponskim mrežama.


  • Skraćena blok šema upravljačke jedinice
  • Talasni oblici AC struje zavarivanja 85A na 220Hz i 420Hz, 50% AC Balans (sonda x10)
  • Talasni oblik napona na IGBT prekidačima: paljenje IGBT prekidača (gornja slika) i gašenje IGBT prekidača (donja slika) (sonda x10)
  • Gornja slika: Talasni oblik struje zavarivanja u AC/DC MIX + režimu (sonda x10)- individualno podešavanje AC+ i AC- struje, kao i DC-, odnosno DC+ struje, i njihovih vremena trajanja (od 0.1 do 5 sekundi) - dostupno kod Walter AC/DC aparata: 250A, 350A i 450A. Podesiva negativna DC struja omogućava dublji provar
  • Donja slika: Talasni oblik struje argonske plazme.
  • Napon drejna IGBT prekidača (full load) - gornja slika i napon drejna IGBT prekidača (half load) - donja slika (sonda x10)
  • Talasni oblik ulazne struje na strani mreže sa PFC (Power Factor Corrector = Korektor Faktora Snage) preregulatorom (gornja slika) i bez PFC preregulatora (sonda x10)Priznanje Sajma Tehnike

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da je Zavarivanje d.o.o. ovogodišnji dobitnik posebnog priznanja "Korak u buducnost" na 55. Beogradskom Međunarodnom Sajmu Tehnike i Tehničkih Dostignuća za 2011.god. za WALTER 400 AC/DC MIX aparat za zavarivanje u kategoriji elektroenergetika i industrijska elektronika
 

XHTML 1.0 Validated

Valid XHTML 1.0 Transitional

Sponzorisani linkovi