Zavarivanje d.o.o.

Licence i sertifikati kvaliteta


Proizvodi

Licence i sertifikati kvaliteta:

Potvrde o ustanovljenom kvalitetu proizvoda u realnim uslovima eksploatacije za aparate Walter Atom 200 i Walter Vulkan 300, izdate od Rudarskog Basena Kolubara, Lazarevac - Ogranak "Površinski Kopovi" - Pogon Polje "D" - Meroševac, 22.12. 2010.god.:

Kolubara: Walter Atom 200:

 

Kolubara: Walter Vulkan 300:

 

Privredna Komora Srbije - Potvrda o domaćem poreklu proizvoda:

 

 

 

Goša Montaža A.D.: Interni memorandum - Zapisnik o izvršenoj prezentaciji aparata za zavarivanje:

 

WALTER ATOM 200 MMA CELL

WALTER 250 DC

WALTER 250 AC/DC

 

 

Goša: Walter Atom 200, Walter 250 DC i Walter 250 AC/DC:

 


Stručni nalaz INSTITUTA ZA PREVENTIVU U NOVOM SADU o bezbednosti opreme za rad za aparat za zavarivanje WALTER 200 AC/DC

[download PDF 3.5MBytes]

 

 

institut za preventivu

 

Stručni nalaz INSTITUTA ZA PREVENTIVU U NOVOM SADU o bezbednosti opreme za rad za aparat za zavarivanje WALTER Atom 180 MMA CELL

[download PDF 3.5MBytes]

 

 

institut za preventivu

 

Stručni nalaz INSTITUTA ZA PREVENTIVU U NOVOM SADU o bezbednosti opreme za rad za aparat za zavarivanje WALTER Atom 200 MMA CELL

[download PDF 3.5MBytes]

 

 

institut za preventivu

 
Priznanje Sajma Tehnike

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da je Zavarivanje d.o.o. ovogodišnji dobitnik posebnog priznanja "Korak u buducnost" na 55. Beogradskom Međunarodnom Sajmu Tehnike i Tehničkih Dostignuća za 2011.god. za WALTER 400 AC/DC MIX aparat za zavarivanje u kategoriji elektroenergetika i industrijska elektronika
 

XHTML 1.0 Validated

Valid XHTML 1.0 Transitional

Sponzorisani linkovi